Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
VBPL_CP
Lấy ý kiến người dân
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
55.689

 TIN HOẠT ĐỘNG

8:15 SA | 25/09/2014

 Thông báo về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tại 03 huyện Sa Thầy, Đăk Glei và Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum: Thông báo số 1744/TB-SNV ngày 23/9/2014

Số lượng đội viên cần tuyển chọn: 10 chỉ tiêu (người)

 TIN CHUYÊN NGÀNH

7:42 SA | 10/09/2014

 VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết