Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
Lấy ý kiến người dân
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
55.459

 TIN HOẠT ĐỘNG

5:01 CH | 28/08/2014

  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ NHÂN KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC (28/8/1945 - 28/8/2014)

 TIN CHUYÊN NGÀNH

10:19 SA | 26/08/2014

 Thực hiện Văn bản số 3285/BNV-VKH ngày 15/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc thống kê, báo cáo số liệu phục vụ xây dựng đề án "cho phép các cơ quan hành chính ký hợp đồng lao động có thời hạn tối đa là 1 năm đối với một số vị trí đáp ứng ngay yêu cầu của hoạt động công vụ".

Tại văn bản số 1530/SNV-CCVC, ngày 25/8/2014 Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo theo các biểu mẫu sau: Công chức, Viên chứcVBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết