Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
VBPL_CP
Lấy ý kiến người dân
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
55.874

 TIN HOẠT ĐỘNG

10:01 SA | 31/10/2014

Văn bản số 1988/HD-SNV ngày 29/10/2014 của Sở Nội vụ, Hướng dẫn nội dung phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tại tỉnh Kon Tum.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

3:55 CH | 09/10/2014

 THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết